Erişim Koşulları

HELP STEPS RESMİ KURALLARI

Uygulamayı indirmek için herhangi bir ödeme veya satın alma işlemi gerekli değildir. Uygulama içerisinde satın almalar mevcuttur.

Help Steps (bundan sonra “HS” olarak anılacaktır.) mobil uygulaması (bundan sonra “Uygulama” olarak anılacaktır) Pyua Dijital Yazılım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte ve çeşitli sponsorlar tarafından finanse edilmektedir. HS Apple Inc. şirketi, ortakları veya iştirakleri ile bir ilgisi yoktur, Apple Inc. HS ile ilgili herhangi bir bağlantıyı, sponsorluğu ve idari sorumluluğu reddeder.

HELP STEPS’E KATILIM

Uygulamayı Apple Store veya diğer uygulama marketlerinden mobil cihazınıza ücretsiz indirin, indirilmiş olan Uygulamaya giriş yapın. HS kullanıcı hesabınız (bundan sonra “Hesap” olarak anılacaktır) varsa, var olan Hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Hâli hazırda bir Hesabınız yok ise onaylanmış telefon numaranızla yeni bir Hesap oluşturabilirsiniz

HS ÖDÜLÜ ALMAYA HAK KAZANMAK İÇİN

İşbu Resmi Kurallarına tabi olan Uygulamaya katılım, dünya çapında herkese açıktır. ANCAK Uygulamanın, HUKUKEN YASAKLI VEYA KISITLI OLDUĞU YERLERDE; GEREKLİ TABİİYET, KAYIT VEYA GEREKEN DİĞER ŞARTLARIN KARŞILANMADIĞI VEYA AŞAĞIDA BELİRTİLEN GİRİŞ YÖNTEMLERİNİN UYGULANMADIĞI DURUMLARDA KATILIMIN GEÇERSİZ OLACAĞI KULLANICI TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HS TÜRKİYE CUMHURİYETİ KANUNLARINA TABİDİR.

Şirket, HS ödülü kullanıcının bildirdiği telefon numarası ile kullanıcıya ulaşamazsa, kullanıcı işbu HS kapsamında hesabında biriken Ödülü (bundan sonra ‘’Ödül’’ olarak anılacaktır) kaybedebilir. İrtibat numarasının değiştiğini bildirmek kullanıcının sorumluluğundadır. Bunun dışında kullanıcı ödülünü HS uygulamasının içerisinde yer alan sosyal sorumluluk projelerine bağışta bulunabilir. Uygulama içerisindeki sanal marketlerde kullanabilir

Şirket çalışanları, iş ortakları ve sponsorlarının HS projesine dahil olan çalışanları, acenteleri ile bunların iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve reklam ve tanıtım ajansları, bu uygulamanın geliştirilmesinde veya yönetiminde yer alan diğer herhangi bir kuruluşta çalışanlar ile yalnızca bu kişilerle sınırlı kalmamak üzere bu kişilerin aileleri ve aynı konutta ikamet edenlerin, HS Projesinde çalıştırıldığı veya görevlendirildiği sırada ve çalıştığı son günü takip eden üç (3) ay boyunca, uygulama içerisindeki ödülü TL’ye dönüştüremeyecektir. İşbu durumun tespiti halinde TL’ye dönüştürülen ödül iptal edilir ve Şirket, ihlali gerçekleştiren hesabı kapatma veya askıya alma hakkını saklı tutar. Ancak yukarıda belirtilen süre içerisinde uygulama içerisindeki sosyal sorumluluk projelerine ödülleri bağışlayabilirler.

Kazanılan toplam Ödül kullanıcıların hesabında görülebilir. Ödüllerin ödeme hizmeti sağlayacak olan firmanın ödeme araçları aracılığıyla Uygulama dışına aktarılabilmesi için asgari elli (50) TL’ye tekabül eden bir Ödül toplamının bulunması gerekmektedir. Elli (50) TL’nin altında kalan ödül miktarları Şirket takdirine bağlı projeler çerçevesinde joker olarak kullanılabilir. Elli (50) TL veya üzeri ödül kazanılması halinde, yüzseksen (180) gün içerisinde ödülün Uygulama dışına aktarılması gerekir. Aksi halde Ödüle ilişkin tüm hak kaybolacaktır. Şirket bu hususta hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Uygulama ile ilgili tüm konularda nihai ve bağlayıcı olan Şirketin kararları olacak ve başta Ödül tutarları olmak üzere kullanıcılar Şirketin kararlarına ilişkin olarak herhangi bir hak veya talep öne süremeyeceklerdir. Ödülünü TL’ye çeviren kullanıcılar, uygulama aracılığıyla veya e-posta yöntemiyle bildirimde bulunulacaktır. Ancak, Şirket daha sonradan farklı bir bildirim yöntemi belirleme hakkını da saklı tutar. Kazanan, yüz seksen (180) gün içerisinde söz konusu ödülün dışa aktarımını yapmak durumundadır. (180) günlük dışa aktarım süresinin kaçırılması, ödülün reddi olarak algılanacak ve Şirket kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir ödül vermemeyi seçebilecektir. Yarışmacının uygunsuzluğunun saptanması durumunda, Şirket kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Ödül vermemeyi seçebilir.

Mobil uygulama, reklam gelirlerinin şirket tarafından belirlenen oranını HS günlük adım sayısına bölerek kullanıcıların sanal hesaplarına aktarmayı taahhüt eder. Ödüller uygulama içerisinde kullanılabilir veya toplam TL’ye dönüşen ödül minimum elli (50 )TL’ye ulaşınca şirketin uygun göreceği ödeme kanalıyla kullanıcıya talep tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde ödemeyi taahhüt eder. Söz konusu HS ödülleri mevzuatta öngörülen ilgili vergi kesintileri yapılarak, kazanan kullanıcıların hesaplarına aktarılır. HS ödülleri ile ilgili konularda nihai ve bağlayıcı olan Şirketin kararlarıdır.

Şirket hiçbir şekilde, işbu Resmi Kurallar içeriğinde belirtilmemiş herhangi bir Ödülü verme yükümlülüğünde değildir. Şirket, kazanana TL’ye çevrilen Ödülü verilebileceğini garanti etmez. Kazanılmış Ödüllerin kullanıcılar tarafından alınabilmesi için, bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı olan Paycell, PayPal veya Şirketin belirleyeceği, ödeme hizmeti sağlayan başkaca bir firma aracılığı ile Ödüllerin ilgili üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı kayıtlarında oluşturulacak hesaptan çekilmesi gerekmektedir. Ödülün yerine getirilmesi, Paycell’in, PayPal’ın veya Şirketin belirleyeceği başkaca bir ödeme yönteminin şartlarına, koşullarına ve gizlilik politikalarına tabi olacaktır. Ödül hiçbir şekilde devredilemez, havale edilemez ve hiçbir şekilde ikamesine izin verilmez. Ek olarak, Ödülün kazanana tahsisi hukuki sebeplerle mümkün değilse veya kazananın herhangi bir sebeple Ödüle ilişkin talep öne sürme hakkı yoksa ya da bu hak ortadan kalkmışsa, Şirket herhangi bir Ödül vermeme hakkını saklı tutar. Şirket, Ödül tutarından ilgili mevzuatta öngörülen vergi kesintilerini yaparak TL’ye çevrilen Ödülü verecektir. Kazanan mevzuatta kendisine yükümlülük getirilen hallerde Ödüle ilişkin olarak tüm vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu olduğunu kabul eder.

Uygulamayı kullanan her bir HS kullanıcısı sadece bir Hesap oluşturabilir, kullanabilir ve kontrol edebilir. Her Hesap yalnızca bir şahsa ait olabilir ve yalnızca aynı şahıs tarafından kullanılabilir ve kontrol edilebilir. Bu kuralın ihlal edildiği durumlarda Şirketin Ödülün tamamını iptal etme hakkı saklıdır. Kullanıcılar, ilgili hesabı birlikte kullanamazlar.

Ödülü kazanan hesaba kazandığı adımlarının Ödülü yalnızca bir kez ödenir. Aynı Hesaptan ancak ayrı cihazdan birden fazla Ödül TL’ye dönüştürülemez. Bu gibi durumların tespitinde Ödül iptal edilir ve Şirket, ihlali gerçekleştiren hesabı kapatma veya askıya alma hakkını saklı tutar. Şirket, birden fazla Hesap açıldığını, sürdürüldüğünü, kullanıldığını veya kontrol edildiğini belirlerse, Şirketin sahip olduğu diğer haklara ek olarak, Şirket, ihlali gerçekleştiren hesabı kapatma, askıya alma veya Ödülün verilmesini iptal etme hakkını saklı tutar. Ancak, şirket kullanıcısına uygulama içerisindeki sosyal sorumluluk projelerine bağış yapma, sanal marketlerde kullanma imkânı sağlayabilir.

Her Hesap sadece bir ödeme hesabıyla ilişkilendirilebilecektir. Aynı şekilde bu ödeme hesabı, birden fazla Hesap ile ilişkilendirilemeyecektir. İhlalin gerçekleşmesi durumunda Şirket, ihlal ile bağlantılı hesabın kapatılması, Ödülün iptal edilmesi veya verilen Ödülü geri alma hakkını saklı tutar. Şirketin, Hesap ile bağlantılı olarak her türlü iletişim, adres, kimlik bilgisi ve başkaca gerekli olabilecek her türlü bilgiyi isteme hakkı saklıdır. Bu bilgilerin Şirket ile paylaşılamaması, Hesabın silinmesi, Ödülün iptali veya verilen Ödülün geri alınması sonucunu doğurabilecektir.

Kullanıcı, Şirketin yetki alanına girmeyen ve ödül ile ilgili tüm konularda aldığı kararlar kesin ve bağlayıcıdır. Eğer Ödül herhangi bir yasa, kural veya düzenleme nedeniyle yerine getirilemezse veya kazanan herhangi bir nedenden dolayı Ödül için talepte bulunamazsa, Şirket, Ödülü vermeme hakkını saklı tutar. Ödülü kazanan, Ödüle ilişkin tüm vergi, harç, resim ve sair masraflardan sorumludur. Ödülün yukarıdaki sebeplerden dolayı verilemediği durumlarda, Şirketin hiçbir sorumluluğu, yükümlülüğü veya taahhüdü bulunmamaktadır.

Kullanıcı, uygulamayı kullandığı andan itibaren meydana gelebilecek bütün risklerden kendisi sorumludur. Bu riskler donanımsal veya yazılımsal hatalar, bildirimlerin geç gitmesi, gitmemesi veya hatalı gitmesi, teknik arızalar vs. kaynaklı olabilir. Sayılan bu riskler sınırlı sayıda olmayıp her türlü konuyu kapsamaktadır. Risklerden kaynaklı meydana gelebilecek her türlü zarar ve hasardan hiçbir şekilde Şirketin ve Sponsorun sorumluluğu bulunmamaktadır.

ULUSLARARASI KULLANICILARA DUYURU

Ülkesinin/bulunduğunu yerin yasalarına uyarlı olarak hareket etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Bazı ülkelerin yasaları gereğince, uygulamanın, Şirketten Ödülünü almasına engel olabilecek durumlar ortaya çıkabileceği kullanıcı tarafından kabul edilmektedir. Kullanıcı, uygulamadaki ödülü kazanması halinde dahi ülkesinde/bulunduğunu yerde yasaların engel olması halinde, Şirketten herhangi bir Ödül alamayacağını kabul etmektedir. Bu Yarışmaya katılmakla, riskleri ve uygulamada ödül biriktirse de herhangi bir Ödül alamama ihtimalini de anlamış ve kabul etmiş olur.

GENEL ŞARTLAR VE BİLDİRGELER

Uluslararası kullanıcılar dâhil tüm HS kullanıcılarına duyuru: Ödülü TL’ye dönüştürmeniz durumunda tüm ilgili mevzuata uygun hareket etmeyi kabul etmiş bulunursunuz. Uygulanabilir olduğunda Şirket, kazanandan on (10) iş günü içerisinde, Şirket tarafından hazırlanmış bulunan ‘’Uygunluk Belgesi’’ ve ‘’Sorumluluk ve Tanıtım Serbestisi’’ belgelerini yahut Şirket tarafından uygun görülecek sair belgeleri düzenlemesini, imzalamasını ve Şirkete ulaştırmasını isteyebilir (Bu belgelerin hazırlanması ve Şirkete ulaştırılması kazanma şartı olarak belirlenebilir). Şirketin takdirine bağlı olarak, ödülün teslimi için ilgili vergi dokümanlarının tamamlanması şart koşulabilir. Kazanan bir ödül alabilmek için hesap bilgisi yanı sıra kimlik belgesi, adres ve doğum tarihi bilgilerini de kanıtlayan belgeler sunmak zorundadır.

Ödülü TL’ye dönüştüren kullanıcılar Şirketin kendi takdir yetkisine bağlı olarak işbu Resmi Kuralların herhangi bir hükmünü ihlal ettiklerine kanaat getirilirse kullanıcılara talep edilen TL yüklemesi yapılmayacaktır. Şirket;
(1) kullanıcı tarafından sağlanan yanlış veya eksik bilgilere dayanan başarısız veya hedefine ulaşmayan bildirimlerden, (2) kayıp, geç iletilmiş, eksik, okunaksız, muğlak, yanlış yönlendirilmiş, zarar görmüş veya hedeflenen alıcı tarafından bilgisayar hatası ya da sair bir teknik hata nedeniyle yahut herhangi bir başka şekilde kısmen veya tamamen teslim alınamamış olan Şirket tarafından yapılan bildirimlere verilmiş olan yahut bunlarla ilişkili kayıtlardan, (3) Kullanıcı ödülü TL’ye dönüştürürken herhangi bir şekilde engelleyen ya da kısıtlayan iletişim hataları, donanım ya da yazılımlardan kaynaklanan her türlü hata, kayıp ya da erişilemeyen ağ bağlantıları veya hatalı, eksik, yanlış ya da gecikmeli bilgisayar aktarımlarından, (4) telefon ağları, bilgisayar sistemleri, bilgisayar ekipmanı ve yazılımlardaki teknik hatalardan, program hataları ve diğer hatalardan, gecikmeli bilgisayar işlemlerinden veya ağ bağlantılarından, Uygulamadaki sorular ve cevapların tamlığından veya doğruluğundan, soru ve cevaplarla ilişkili sistem hatalarından, (6) Uygulamanın indirilmesi yahut herhangi bir şekilde ödül  ile ilgili olarak kullanıcı veya başka bir kişinin bilgisayarı veya mobil cihazının uğrayabileceği tüm zararlardan ve (7) Ödülün bir kısmı veya tamamına ilişkin tük garantilerden herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

GENEL ŞARTLAR VE BİLDİRGELER

Uluslararası kullanıcılar dâhil tüm HS kullanıcılarına duyuru: Ödülü TL’ye dönüştürmeniz durumunda tüm ilgili mevzuata uygun hareket etmeyi kabul etmiş bulunursunuz. Uygulanabilir olduğunda Şirket, kazanandan on (10) iş günü içerisinde, Şirket tarafından hazırlanmış bulunan ‘’Uygunluk Belgesi’’ ve ‘’Sorumluluk ve Tanıtım Serbestisi’’ belgelerini yahut Şirket tarafından uygun görülecek sair belgeleri düzenlemesini, imzalamasını ve Şirkete ulaştırmasını isteyebilir (Bu belgelerin hazırlanması ve Şirkete ulaştırılması kazanma şartı olarak belirlenebilir). Şirketin takdirine bağlı olarak, ödülün teslimi için ilgili vergi dokümanlarının tamamlanması şart koşulabilir. Kazanan bir ödül alabilmek için hesap bilgisi yanı sıra kimlik belgesi, adres ve doğum tarihi bilgilerini de kanıtlayan belgeler sunmak zorundadır.

Ödülü TL’ye dönüştüren kullanıcılar Şirketin kendi takdir yetkisine bağlı olarak işbu Resmi Kuralların herhangi bir hükmünü ihlal ettiklerine kanaat getirilirse kullanıcılara talep edilen TL yüklemesi yapılmayacaktır. Şirket;
(1) kullanıcı tarafından sağlanan yanlış veya eksik bilgilere dayanan başarısız veya hedefine ulaşmayan bildirimlerden, (2) kayıp, geç iletilmiş, eksik, okunaksız, muğlak, yanlış yönlendirilmiş, zarar görmüş veya hedeflenen alıcı tarafından bilgisayar hatası ya da sair bir teknik hata nedeniyle yahut herhangi bir başka şekilde kısmen veya tamamen teslim alınamamış olan Şirket tarafından yapılan bildirimlere verilmiş olan yahut bunlarla ilişkili kayıtlardan, (3) Kullanıcı ödülü TL’ye dönüştürürken herhangi bir şekilde engelleyen ya da kısıtlayan iletişim hataları, donanım ya da yazılımlardan kaynaklanan her türlü hata, kayıp ya da erişilemeyen ağ bağlantıları veya hatalı, eksik, yanlış ya da gecikmeli bilgisayar aktarımlarından, (4) telefon ağları, bilgisayar sistemleri, bilgisayar ekipmanı ve yazılımlardaki teknik hatalardan, program hataları ve diğer hatalardan, gecikmeli bilgisayar işlemlerinden veya ağ bağlantılarından, Uygulamadaki sorular ve cevapların tamlığından veya doğruluğundan, soru ve cevaplarla ilişkili sistem hatalarından, (6) Uygulamanın indirilmesi yahut herhangi bir şekilde ödül  ile ilgili olarak kullanıcı veya başka bir kişinin bilgisayarı veya mobil cihazının uğrayabileceği tüm zararlardan ve (7) Ödülün bir kısmı veya tamamına ilişkin tük garantilerden herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

Şirket, kötü niyetli üçüncü parti yazılımları kullanan Hesapları bu yazılımlar aracılığıyla kazandığı ödülleri vermemeye yetkilidir. Bu yazılımların kullanılması, Uygulamanın fikri ve sınai mülkiyet haklarının HS kullanıcısı tarafından ihlali anlamına gelecek ve Ödülü aldığı anda onay verdiği Kullanım Koşulları’na aykırılık teşkil edecek olup, bu halde kullanıcı hakkında yasal süreç başlatılabilecektir.

Uygulama, yarışmacılara ait kişisel verileri, yapılan sözleşmeler doğrultusunda ödül finansmanını sağlayacak olan sponsorlar ve Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde belirtilen diğer üçüncü kişiler ile paylaşma hakkını haizdir. Kullanıcı, uygulamayı indirip hesap oluşturduğu anda bu hususu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

İŞBU RESMİ KURALLAR VE İLGİLİ SAİR DOKÜMANLARDA AKSİ BELİRTİLSE DAHİ, ŞİRKET KAR KAYBI, UYGULAMAYA KATILIM NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN (BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, KAR KAYBI, İTİBAR KAYBI VE BEKLENEN TASARRUFUN KAYBI DAHİL) SORUMLU OLMAYACAKTIR. ŞİRKET’İN TOPLAM SORUMLULUĞU HER HALÜKARDA KULLANICININ SON 3 (ÜÇ) AY İÇİNDE KAZANDIĞI ÖDÜL TUTARI YA DA YÜZ (100) TL’DAN DAHA YÜKSEK TUTARDA OLANI İLE SINIRLI OLACAKTIR.