Tüm STK'ları İncele

Anne Çocuk Eğitim Vakfı

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) olarak 1993 yılından bu yana, tüm çocukların eşit fırsatlara sahip olduğu bir
toplum için çalışıyoruz. Sağlam bir geleceğin temelinin yaşamın ilk 6 yılında atıldığını biliyoruz. Bu nedenle,
hayatımızın en belirleyici dönemi olan erken yaşlar, çalışmalarımızın odağını oluşturuyor. Ülkenin dört bir
yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları
geliştiriyor ve uyguluyoruz.
Eğitim programları ve saha çalışmalarının yanı sıra, toplumsal farkındalığı artırmak, bilinç ve destek
oluşturmak üzere farkındalık ve savunu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde de özellikle vurgu yapılan, erken çocukluk
döneminde nitelikli eğitim, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde ailelerin rolü, toplumsal cinsiyet eşitliği ve
yaşam boyu öğrenme konularına tüm faaliyetlerimizin odağında yer veriyoruz.
Bugüne kadar eğitimlerimizle ulaştığımız katılımcılarımız, gönüllü eğitimcilerimiz, bağışçılarımız ve giderek
güçlenen iş birliği ağımızla her geçen gün daha da büyüyoruz.