Tüm STK'ları İncele

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

1989’dan bu yana Atatürk ilke ve devrimleri ışığında; çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve topluma
ulaşma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, özellikle kız çocukları olmak
üzere ülkemizdeki tüm çocuk ve gençlerin eğitimde fırsat eşitliğine sahip olması için çalışmaktadır.

“Sorunun değil çözümün bir parçası ol” düşüncesiyle hareket eden ÇYDD, sosyoekonomik açıdan
dezavantajlı öğrencilere yönelik geliştirdiği burs projeleri ile bugüne kadar 130 bin öğrenciye burs
desteği sağladı. Eğitimin yanı sıra kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çevre bilinci konularında
çalışmalar gerçekleştiren ÇYDD, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerini yaşatmak; laik ve demokratik
toplum yapısını korumak için mücadele etmektedir.

ÇYDD, öğrencilere sadece burs desteği sağlamanın yeterli olmayacağını bilerek hayata geçirdiği eğitime
destek projeleriyle gençlerin 21. yüzyıl yetkinlikleri kazanmalarına; bilim ve akıl ışığında ilerleyerek
gelecekte çağdaş bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır. Siz de Help Steps aralığıyla ÇYDD öğrencilerine
destek olabilirsiniz. Derneğimize ve çağdaş eğitime sağlayacağınız katkılar için çok teşekkür ederiz.