Tüm STK'ları İncele

Elele Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı

ESEV, hedef ve önceliklerinin odağında tuttuğu toplum ve bireyleri, çeşitli projeler, programlar ve
faaliyetler ile eğitim ve sağlık alanlarındaki ihtiyaçları doğrultusunda desteklemeyi amaçlamaktadır.

ESEV’in diğer kuruluş amaçlarından biri de her 100 kişiden 1’inin Çölyak ile mücadele ettiği ülkemizde,
Çölyak'a ilişkin bireysel ve toplumsal farkındalığı artırmak, temel ihtiyaçlarına erişimini kolaylaştırmaya
yönelik teşebbüslerde bulunmak ve ülkenin önde gelen gıda sektörü temsilcileri ile bu konularda projeler
ve programlar üreterek, glütensiz gıda üretimi ve beslenme disiplinlerini geliştirmektir.

Çölyaklı bireylerin ve ailelerinin eğitilmesi ve desteklenmesi, kurum ve kuruluşların bu gerçeğe karşı
hassasiyetlerini artırmasını sağlayacak projeler üreterek, ülkemizde bu alanda var olan organizasyon
eksikliğinin azaltılması başat hedefleri içinde yer almaktadır.

Siz de “hayalleri sınırsız imkanları sınırlı çocuklar” için adımlarınızı bağışlayabilir; çocuklarımız başta
olmak üzere tüm çölyaklı bireylerin glütensiz gıdaya ulaşmaları için destek olabilirsiniz.