Tüm STK'ları İncele

Gıda Kurtarma Derneği

2020 yılında dünya genelinde açlık yaşayan insan sayısı 768 milyondur. Dünyada 1.3 milyar ton gıda israf
ediliyor. Bu israf miktarı dünyada açlıkla mücadele eden 821 milyon insanı 4 kez besleyebilir.

Gıda Kurtarma Derneği (GKTD), daha sürdürülebilir bir dünya ve gıda sistemi vizyonuyla gıda kaybı ve
israfını önlemek amacıyla 2017 yılında kurulmuştur. GKTD’nin gıda israfının önlenmesi için yürüttüğü 3
ana faaliyeti vardır; Türkiye'deki gıda israfı sorununa ilişkin farkındalığın artırılması, gıda kaybı ve israfının
önlenmesine yönelik politikaların geliştirilmesine yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi ve
Türkiye'nin gıda bankacılığı kapasitesinin oluşturulması ve geliştirilmesidir. Bu bağlamda, tüketilebilir
gıdalar kurtarılarak, gıda bankacılığı sistemiyle ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaktadır.

Farkındalık çalışmaları kapsamında ülkemizde yer alan aktörler ve paydaşlar; yani özel sektör, kamu
kurumları, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyunun gıda israfı konusundaki farkındalığını artırmak için
çeşitli iletişim ve farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Savunuculuk kapsamında kamu kurumları ile
politika belgeleri hazırlıyor, mevzuat iyileştirme ve yasal düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Kapasite
geliştirme kapsamında Türkiye'nin gıda bankacılığı kapasitesinin geliştirilmesi için çalışıyoruz. Gıda
bankacılığı ağımız sayesinde; Türkiye genelinde 1,1 milyon ihtiyaç sahibine düzenli olarak temel gıda
yardımını perakendecilerden, distribütörlerden ve üreticilerden insan tüketimine uygun olmasına
rağmen israf edilecek gıdaları kurtararak bu gıdaları gıda bankacılığı ağımıza dahil olan 45 farklı ildeki
100'ü aşkın gıda bankasına ulaştırıyoruz. 2017 yılından beri gıda bankacılığı sistemi sayesinde 35.000 ton
gıdayı kurtararak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Türkiye genelinde gıda bankacılığı alanında faaliyet
gösteren sivil toplum kuruluşlarına sağladığımız kapasite geliştirme desteğinin yanı sıra 2019 yılında
Dilovası'nda kurduğumuz konsept gıda bankası modeli örneği olan Sosyal Etki Merkezi aracılığıyla da bu
kapasite geliştirme faaliyetlerini yürütmeye ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyoruz.