Tüm STK'ları İncele

HAYTAP

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu, insanı bu gezegende diğer canlılarla beraber yaşayan bir tür olarak tanımlayarak, insanın diğer türlerden üstün olduğu gibi bir düşünceyi kabul etmez. İnsanların sahip olduğu tüm ahlaki ve hukuki haklardan hayvanların ve diğer canlıların da yararlanmasını olağan görür ve bunun bir hak değil gereklilik olduğunu düşünür. İnsanların, diğer canlıların yaşam alanlarını işgal etmesine, gezegeni paylaştığı tüm türlere karşı uyguladığı zalimce davranışlarına kesinlikle karşı çıkar. Kendilerini ifade edemeyen canlıların tıpkı insanlar gibi etik ve hukuki birer özne olmalarını savunarak, kendileri adına- dava açılabilmesini ve hukuki yargılanmaya müdahil olabilmelerini uzun vadeli bir hedef olarak görerek toplumu bunun için hazırlamayı hedefler. HAYTAP, yıllardır var olan insan ve hayvan arasındaki eşitsiz ilişkinin hayvanların evcilleştirilmesi ile başladığını düşünerek, ekolojik bir toplumun kurulmasını hedefleri arasına koyar. Gelecekte hayvanların insanlara bağımlı bir şekilde yaşam sürdürmelerine bir son verecek ahlaki ve toplumsal anlayışın oluşup, gelişebileceği düşüncesini benimser. Bu anlayışla gerektiğinde konuyu, uluslararası resmi ve sivil platformlara taşıyarak, yerel ve küresel kampanyaların düzenleyicisi ve destekleyicisi olur. Etkileme çalışmalarında etkin rol üstelenerek konunun da takipçisi olur. HAYTAP, Türkiye’deki (doğru ve kaliteli) hayvan hakları savunucuları için güçlü bir çatı olmayı hedefleyen sivil toplum hareketidir. Tüzel kişiliği ve her yıl giderek yükselen marka değeri sayesinde, Türkiye’de devlet katında sözleşme imzalanıp muhatap alınabilen tek hayvan hakları federasyonudur.