Tüm STK'ları İncele

KODA

Tüm çocukların geleceğe hazır olabilmeleri ancak iyi bir eğitim ile mümkün.

Köy Okulları Değişim Ağı – KODA olarak, 2016 yılından bu yana köylerde yaşayan çocukların daha iyi bir eğitime ulaşması için çalışıyoruz. 

 Öğretmenlere, öğretmen adaylarına ve ebeveynlere yönelik eği̇ti̇m faaliyetleri yürütüyor, kırsalda eği̇ti̇m meselesine dair araştırma ve savunu çalışmaları yapıyor ve yerel koşullara uygun eğitim içerikleri geliştiriyoruz.

  • Üniversitelerle yaptığımız iş birlikleri ile eğitim fakültelerinde okuyan öğretmen adaylarını Köye İlk Adım Programımız ile köyde öğretmenliğe hazırlıyoruz.
  • Afet bölgesinde mesleğinin ilk üç yılında olan öğretmenlere köy okullarında deneyimli öğretmenlerin mentorluk yapmasını sağlıyor aynı zamanda hem mentor öğretmenler için, hem de mesleğinin başındaki öğretmenler için düzenlediğimiz eğitim kampları ile öğretmenlerimizin mesleki donanımlarını artırıyoruz,
  • Türkiye’nin 18 farklı bölgesinde yer alan öğretmen toplulukları ile köy öğretmenlerinin mesleki, kişisel ve sosyal gelişimleri için ihtiyaç duydukları alanlarda eğitimler vererek destekliyoruz Kırsaldaki ebeveynlere yönelik eğitimlerimiz ile ebeveynlerin çocuklarını daha çok desteklemelerini sağlıyor ve okul-aile arasındaki ilişkiyi güçlendiriyoruz,
  • Türkiye kapsamındaki çalışmalarımızın yanında Bursa Orhaneli’nde kırsal bir ilçeye odaklanarak köyde eğitim için iyi örnek uygulamaları geliştiriyoruz.

2016 Aralık’tan bu yana 6.000’in üzerinde öğretmen ve öğretmen adayı programlarımıza katıldı. 92.000’den fazla çocuğun daha iyi bir eğitim almasını sağladık.

#KöydeDahaİyiEğitim senin de desteğinle mümkün!

Kampanyamıza 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 7. maddesi gereğince Valilik Makamının 618581 sayılı olur’ları ile izin verilmiştir.