Tüm STK'ları İncele

Nuh’un Gemisi Derneği

Nuhgemder olarak amacımız mümkün olan en çok cana yetilmek, onların yaşam haklarını savunmak,
tedavi, yemek ve yuvalanma ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Ülkemizde hayvan hakları ve onların korunmasıyla ilgili tüm boyutlarda çalışan, kamuoyu etkilemede ve
topluma hayvan hakları konusunda ilham verebilen en güvenilir dernek olma hedefindeki Nuhgemder
(Nuh’un Gemisi Yaşam Hakları Derneği) ilk olarak 2010 yılında ilk adıyla Nicole’ün Patileri olarak Nisan
Nicole Rona tarafından kuruldu.

Sonradan daha geniş kitlelere yayılabilmek adına isim değişikliğine giderek Nuh’un Gemisi adını almıştır.
Nuhgemder’in bütün eforu ve etkinlikleri, aynı dünyayı paylaşan tüm canlıların oluşturduğu bütünlük
anlayışının toplumumuza kazandırılması üst-amacına yöneliktir. Derneğin gittikçe büyüyen gücü
ölçüsünde yaptığı faaliyetler, doğal hayatından uzaklaştırılmış, türden bağımsız tüm hayvanların
korunması ve refahlarını arttırılmasıyla onların yaşam doğal ortamlarını geri kazandırmasını
hedeflemektedir.

Yardıma muhtaç hayvanların beslenmeleri, bakım ve tedavilerinin sağlanmasına öncülük etmek, örnek
almak ve kamuoyunun ilgisini bu hayvanlara çekmek için uğraş vermektedir.
Gücünü, paylaştığımız aynı coğrafyada yaşayan tüm canlıları seven birey, kuruluş ve kamu
otoritelerinden alan Nuhgemder, hayvan haklarının ilgili yasa ve düzenlemelerde olması gerektiği gibi
yer alması için çalışmakta ve konuşamayan dünya ortaklarımızın sesi de olma kararlılığındadır.