Tüm STK'ları İncele

Otizm Vakfı

Otizm Vakfı 2010 yılında Ankara’da kurulmuştur. Kurucuların tamamı otizmli çocuk anne ve

babasıdır. Ancak vakfımız, ebeveynleri kurucu olsun veya olmasın, her çocuğa eşit şekilde

hizmet etmektedir.

 

Ankara’nın İncek bölgesinde bulunan Vakıf idare merkezi ve eğitim tesislerimizde özel eğitim

ve rehabilitasyon, spor-hareket eğitimi, iş ve mesleki eğitim olmak üzere üç ana başlık altında

çalışmalar sürdürülmektedir. Günlük yaşam merkezimizde her yaş grubundan ve her

dereceden otizmli bireye destek olunmakta olup, akademik programlarla birlikte öz bakım ve

yaşam becerilerinin geliştirilmesi, mesleki becerilerinin artırılması, sanatsal çalışmalar

yapmaları, kişiliklerinin geliştirilmesi ve bağımsız yaşama hazırlanmaları eğitimde öncelikli

amaçlarımızdandır.

 

Nihai amacımız ise, anne babanın yaşlılığında ve ölümlerinden sonra yaşamlarını

sürdürecekleri, tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı, barınabilecekleri, güvenli, denetlenebilen

bakım-yaşam merkezleri oluşturmaktır.