Tüm STK'ları İncele

Toplum Gönüllüleri

2002 yılında kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG); “Gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin
rehberliğinde” diyerek gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayan bir vakıftır. Gençlerin toplumsal ve
çevresel sorunlara çözüm üretecek potansiyelleri ve enerjileri olduğuna inanan TOG, gençlere sosyal
sorumluluk eğitimleri vererek sosyal sorunlara çözüm üreten projeler gerçekleştirmeleri için alan yaratır.
Türkiye genelinde Toplum Gönüllüsü gençler her yıl çocuk haklarından kültür sanata, engellilikten
sağlığa, hayvan haklarından sürdürülebilir yaşama kadar birçok temada projeler üreterek sosyal fayda
yaratan çalışmalar gerçekleştirirler.