Tüm STK'ları İncele

Türk Kızılay

Kurulduğu 1868 yılından bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda
bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli
görevler üstlenen ve birçok konuda öncü olan Türk Kızılay, kan hizmetleri, afet yönetimi, uluslararası
yardımlar, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, halk sağlığı, ilk yardım, eğitim ve gençlik hizmetleri
alanlarında faaliyet göstermektedir.

Kuruluşundan bugüne yürüttüğü insani yardım faaliyetleri ile milyonlarca insana ulaşan Türk Kızılay, bu
çalışmalarını bağışçılarından aldığı güçle yerine getirmektedir. Siz de Help Steps aracılığıyla Türk Kızılay’ın
insani yardım faaliyetlerine adım adım destek olabilirsiniz. Türk Kızılay’a desteğiniz için tüm ihtiyaç
sahipleri adına teşekkür ederiz.