Tüm STK'ları İncele

Türkiye Alzheimer Derneği

KURULUŞ VE HEDEFLER

Türkiye Alzheimer Derneği, 1997 yılında Alzheimer hastalarının bakıcıları ve bu konuda uzmanlaşmış tıp
doktorları tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek yurt çapında 11 şubesi ile faaliyet
göstermekte olup, bu şubelerden  İstanbul’un 2 yakasında yerleşiktir, diğerleri Ankara, İzmir, Mersin,
Eskişehir, Denizli, Samsun, Kayseri, Erzurum ve Bursa. Türkiye Alzheimer Derneği 1200 üyeye sahip.
Kuruluşumuzun en büyük önceliği, Alzheimer hastalığı ve tedavisi konusunda kamuoyunu
bilinçlendirmek ve hem profesyonel bakıcılara hem de hasta yakınlarına eğitim ve öğretim sağlamak ve
hem hastalar hem de yakınları için yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu kapsamda Alzheimer hastalarına ve
bakıcılarına, uzman hekimler ve gönüllülerin işbirliği ile birçok farklı alanda tıbbi destek, eğitim, sosyal
destek ve psikolojik destek sağlanmaktadır. Türkiye Alzheimer Derneği tarafından sunulan tüm hizmetler
ücretsizdir.

Türkiye Alzheimer Derneği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliği içinde faaliyet göstermektedir ve
Birliğimizin başkanı Bakanlığa bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Danışma Kurulu üyesidir.
Kayışdağı Darülaceze huzurevinde ikamet eden yaşlıların yaşam standartlarını iyileştirmek için 8 yıldır
araştırma ve eğitim çalışmaları yapmakta ve onlara uygun tedaviyi sağlamak için çaba göstermektedir.
Türk Alzheimer Derneği, Alzheimer hastalığı ile mücadelede en etkili sivil toplum örgütü olan, 1994
yılında kurulan Alzheime Disease International (ADI) üyesidir. Dünya çapında 84 aktif üye kuruluşun
çatı kuruluşu olarak hizmet veren ADI, üyeler arasındaki işbirliğini, mali desteği, ek materyalleri,
rehberliği ve eğitimi geliştirmek amacıyla 2005 yılında Eşleştirme Programını başlatmıştır. Türk Alzheimer
Derneği, iki üye arasında bilgi ve deneyim alışverişi hedefi ile bu program kapsamında Alman Alzheimer
Derneği ile eşleştirilmiştir.

Birliğimiz aynı zamanda 36 Avrupa derneğinin üye olduğu Alzheimer Europe’un da üyesidir. Alzheimer
Europe, aynı zamanda her tür demans hakkında farkındalık yaratmak için büyük çaba gösteren bir sivil

toplum kuruluşudur. Böylelikle Türk Alzheimer Derneği, Avrupa Alzheimer dernekleri ile güç birliği
yapma ve ekip kurma fırsatına sahiptir.