Tüm STK'ları İncele

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği

Derneğimiz, 1998 yılında omurilik felçlilerinin tıbbî, meslekî, ekonomik, sosyal sorunlarının çözümü ve
yeni omurilik felçlilerinin oluşmaması için hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği 1998 yılından bu yana; öncelikle omurilik felçlileri olmak üzere tüm
ortopedik engellilerin tıbbi, mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümlerine yönelik ulusal ve
uluslararası alanlarda çalışmalar yapmaktadır. TOFD başarılı ve yaygın çalışmaları nedeniyle 03.05.2004
tarih ve 2004/7252 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsünde
hizmetlerini sürdürmektedir.

Derneğimiz, engellilerin sosyal yaşama tam ve etkin katılımı amacıyla çok sayıda projeyi başlatmış ve
sonuçlandırmıştır. Derneğimizin birincil hedeflerinden biri yeni oluşabilecek kalıcı sakatlıkların önlenmesi
ve toplumun bu alanda bilgilenmesini sağlamaktır.
Türkiye’de 150 bin üzerinde omurilik felçlisinin olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakamın tekerlekli
sandalyeye ve bir başka kişiye bağımlı yaşamak durumunda kalmaktadır.
Çoğunlukla trafik kazaları, yüksekten düşme, sığ suya balıklama atlama, ateşli silahla yaralanma, iş
kazaları, hastalıklar (omurga tümörü, omurga ve omurilik enfeksiyonları, yumuşak doku hastalıkları – bel
ve boyun fıtıkları) vb. omurilik felcine neden olmaktadır.

Gerek yetersiz rehabilitasyon, gerekse çevresel koşullar (mimari engeller ve ulaşım sorunları) çoğunlukla
tekerlekli sandalye bağımlısı olan omurilik felçlilerinin bağımsızlığını kısıtlamakta, üretici konuma geçip,
toplumsal ve ekonomik yaşama katılımlarını engellemektedir.
Derneğimiz, bu sorunların çözümünü bir bütün olarak ele almakta, bir taraftan kamusal alanda çözümler
üretirken, öbür taraftan da birey bazında omurilik felçlilerini konutlarından alarak dernek
merkezimizdeki hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamaktadır.