Tüm STK'ları İncele

UCİM

Türkiye genelinde toplamda 10.000’ in üzerinde çocuğa mahremiyet eğitimi verdik. Türkiye genelinde
toplamda 50.000’in üzerinde yetişkine(veli-öğretmen-çeşitli meslek grupları) farkındalık eğitimi verdik.
Türkiye genelinde toplamda 100.000’in üzerinde üniversite öğrencisine farkındalık konferansları
düzenledik. Dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara çok yönlü eğitim seferberliği başlattık. Çocuk ihmal ve
istismarına duyarlı toplum hedefiyle büyük yollar kat ettik.

2019 yılında Türkiyeden fazla okulda eğitim düzenlenleyip, üniversitelerde konferanslar,
çalıştaylar yaptık. Okullarda anne babalara çocuk hakları, çocuk mahremiyeti, dijital çağda çocuk
yetiştirmek, akran zorbalığı seminerleri verdik. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri ve toplulukları
aracılığıyla genç nesillerin bu konuda bilinçlenmesini sağladık.

Hukuk Alanında;

Tüm Türkiye’de gönüllü avukatlarımız aracılığıyla, çocuk ihmal ve istismarı konusunda tarafımıza ulaşan
ihbarları değerlendirip toplamda 500 istismar mağduru çocuk ve aileye ücretsiz hukuki destek sağladık.
2020 itibariyle Türkiye’de çocuk ihmal ve istismarı konusunda 200’ün üzerinde davayı takip ediyor ve
100’e yakın davaya da gözlemci sıfatı ile katılım sağlıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı Türkiye’nin 52 ilinde
var olan 45.000’den fazla gönüllü üyemiz ile gerçekleştirdik. İzmir’de açacağımız Çocuk İhmal ve
İstismarını Önleme Merkezi ile de daha fazla insana ulaşıp bu merkezlerin sayısını artırarak çocuklarımıza
mutlu bir gelecek kurmayı hedefliyoruz.