Tüm STK'ları İncele

UNICEF

UNICEF, 190’dan fazla üke ve bölgede, çocukların ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin ışığında tüm
haklarına erişmesi için çalışıyor. Kamu, özel sektör ve sivil toplum ortaklarıyla birlikte yürütülen gelişime
dair programların yanı sıra UNICEF’in önceliği, dünya çapında en zor durumdaki çocuklara erişmek.
Dünyada her 4 çocuktan biri çatışma veya felaketlerden etkilenen bir ülkede yaşıyor. Savaşlar ve silahlı
çatışmalar acil durumların ana nedeniyken açlık, bulaşıcı hastalıklar ve iklim değişikliğine bağlı felaketler
de milyonlarca başka çocuğu yaşam kurtarıcı yardımlara muhtaç hale getiriyor.

COVID-19 krizi en çok çocukları etkiliyor; salgın tüm dünyada eşitsizlikleri ve yoksulluğu artırıyor, sağlık
hizmetlerine ve insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısını katlıyor. Aşılama dahil olmak üzere sağlık
hizmetlerindeki kesintiler ve artan yoksulluğun getirdiği yetersiz beslenmedeki artış özellikle 5 yaş altı
çocuk ölümlerini ve sağlığını etkileyebilir. Dünya genelinde öğrencilerin yüzde doksanı okulların
kapatılmasından olumsuz etkilendi ve okul çağındaki çocukların üçte birinden fazlası uzaktan eğitime
erişimden mahrum kaldı.

UNICEF, Türkiye dahil dünya çapında COVID-19’un bulaşmasını önlemek, dezavantajlı çocukları ve aileleri
korumak, uzaktan eğitime erişimi artırmak için çalışıyor.
UNICEF’in Türkiye programı, kamu ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle kaliteli, kapsayıcı eğitime erişimi
artırmaya, çocukları her türlü istismardan korumak üzere sosyal koruma mekanizmalarını güçlendirmeye
ve çocukların katılımını artırmaya odaklanıyor.

UNICEF’in çalışmalarının yarısına yakını özel sektör ve bireylerin gönüllü bağışları, kalanı ise devletler ve
devletlerarası kuruluşların fonlarıyla destekleniyor.